Kontakt

HarperCollins Polska sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa,
e-mail: info@harpercollins.pl

Recenzenci i blogerzy:
Książki HarperCollins ➡️ recenzje@booktime.pl
Książki HarperKids ➡️ magdalena.lazur@harpercollins.pl

Media:
HarperCollins
Katarzyna Szulc-Strychowska
katarzyna.szulc@harpercollins.pl 

HarperKids
Aleksandra Chaberska
aleksandra.chaberska@harpercollins.pl


Dane firmy:
HarperCollins Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego
nr KRS: 0000124250, NIP: 521-008-06-11