Zapisz na liście ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych

Scenariusze zajęć

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze scenariuszy zajęć dla nauczycielek i nauczycieli, bibliotekarek i bibliotekarzy oraz wszystkich osób, które chcą wykorzystywać w swojej pracy książki HarperKids, by uczyć, rozwijać zainteresowania i zarażać pasją czytania.   

Scenariusz zajęć na podstawie książek z serii Minecraft. Język angielski. Megazadania.

JĘZYK ANGIELSKI * KLASY I – II * SZKOŁA PODSTAWOWA

 Scenariusz zajęć z języka angielskiego obejmuje treści nauczania zgodne z podstawą programową: • Określanie położenia przedmiotów oraz osób w terenie, orientacja w terenie • Tworzenie krótkich, prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych na podstawie obrazów oraz tekstu • Opisywanie położenia ludzi, zwierząt i przedmiotów • Reagowanie ustnie w typowych sytuacjach • Uzyskiwanie i przekazywanie informacji, instruowanie innych • Czytanie i rozumienie prostego tekstu • Przekazywanie informacji uzyskanych z tekstu w języku angielskim oraz z materiałów wizualnych, obrazów i filmów… 

Scenariusz lekcji na podstawie książek Minecraft. Matematyka. Megazadania

MATEMATYKA * KLASY I – III * SZKOŁA PODSTAWOWA

W scenariuszu osadzonym w świecie gry MINECRAFT znajdą Państwo treści nauczania zgodne z podstawą programową, m.in. : • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; • sprawne wykorzystywanie matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego; • dzielenie na dwie i cztery równe części; używanie pojęć: połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć; • układanie zadań i rozwiązywanie ich, tworzenie łamigłówek matematycznych, wykorzystywanie w tym procesie własnej aktywności artystycznej, technicznej, konstrukcyjnej; • dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych; obliczanie sumy i różnic większych liczb prostych; mnożenie liczb dwucyfrowych przez 2; mnożenie i dzielenie w zakresie tabliczki mnożenia. 

Scenariusz zajęć bibliotecznych  na postawie książki Hania Humorek. Pożeracze książek

ZADANIA PLASTYCZNE RUCHOWE WOKÓŁ KSIĄŻEK I CZYTANIA * DZIECI W WIEKU 7-10 LAT

Scenariusz zawiera zadania plastyczne, ruchowe oraz z wykorzystaniem nowych technologii, a wszystko to obraca się wokół tematu książek i czytania. Dzięki scenariuszowi dzieci poznają książkę Hania Humorek. Pożeracze książek, rozwiną umiejętność głośnego czytania, rozwiną umiejętność uważnego słuchania czytanego tekstu, utrwalą wiedze o przeczytanych książkach, udoskonalą umiejętność pracy w grupie, stworzą plakat, zakładkę lub rysunek, odczytają kody QR, wyjaśnią cytat.

Scenariusz lekcji języka polskiego na podstawie książki Galop ’44

EDUKACJA POLONISTYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY 4–8

Scenariusz  odnosi się do podstawy programowej, zachęca do pracy nad interpretacją utworów literackich z odwołaniem do wartości uniwersalnych związanych z postawami społecznymi, narodowymi, etycznymi,  wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze, charakteryzuje bohaterów w czytanych utworach.

Scenariusz zajęć na postawie książki Kociołek opowieści

EDUKACJA POLONISTYCZNA, SPOŁECZNA, PLASTYCZNA * KLASY I – III * SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzięki scenariuszowi dzieci będą doskonalić głośne czytanie i uważne słuchanie czytanego tekstu, wzbogacą leksykę, poszerzą swoją wiedzę o literaturze, poznają fragmenty książki „Kociołek opowieści”, będą uczyć się pracy w grupie, zilustrują przeczytany tekst, dostrzegą w tekście elementy realistyczne i fantastyczne.

Scenariusz zajęć przedszkolnych na podstawie książki Basia i granice

CZYTANIE KSIĄŻEK * EMOCJE * ASERTYWNOŚĆ * DZIECI W WIEKU 3-5 LAT

Scenariusz promuje czytanie książek wśród dzieci w wieku przedszkolnym, nauczy dzieci, jak reagować na przekraczanie ich granic, ukształtuje umiejętności reagowania na przekraczanie granic.

PIŁSUDSKI Scenariusz lekcji na podstawie książki Nieznośna niepodległość Małgorzaty Fabianowskiej i Małgorzaty Nesteruk

EDUKACJA POLONISTYCZNA i HISTORYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASA 4 

Scenariusz obejmuje treści nauczania zgodne z podstawą programową: Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach; Uczniowie / Uczennice • będą doskonalić głośne czytanie i uważne słuchanie czytanego tekstu • poszerzą swoją wiedzę o Józefie Piłsudskim • będą współpracować w grupie • będą kształtować wartości, np. patriotyzm, • poćwiczą uważne czytanie tekstu i wyszukiwanie informacji.

Karty pracy na podstawie książek Wzorowe Jajo Niesforne Ziarenko

ZAJĘCIA KREATYWNE * ZACHOWANIA * DZIECI W WIEKU 3-7 LAT

Karty pracy sprzyjają dyskusji o tym, czy trzeba być doskonałym, stworzeniu własnych dowcipów, odkryciu jacy jesteśmy, stworzeniu książki ze sposobami na poprawienie nastroju, wyjaśnieniu co to znaczy słowo „personifikacja”. Zajęcia kreatywne z kartami pomogą narysować scenki z wzorowymi i niewzorowymi zachowaniami i propozycjami, jak pomagać komuś, kto jest wyśmiewany. Dzieci – z pomocą dorosłych – będą mogły tworzyć maski upodabniające ich do bohaterów książki. 

Instrukcje rysowania mobów - karty pracy na podstawie książki Minecraft. Jak to narysować. Oficjalny przewodnik 

NAUKA RYSOWANIA * MINECRAFT * DZIECI W WIEKU 5-8 LAT 

Jak krok po kroku narysować pszczołę i małą świnkę znane ze Świata Podstawowego? Oficjalny przewodnik dla miłośników i miłośniczek najsłynniejszej gry świata z dołączoną siatką izometryczną, która ułatwi początkującym rysownikom i rysowniczkom próby odtworzenia znanych mobów!

Karty pracy na podstawie książki Niesforne ziarenko i straszny wieczór

ZAJĘCIA KREATYWNE * DZIECI W WIEKU 3-7 LAT * KULTURA

Halloweenowe karty pracy, które przybliżą dzieciom świąteczne tradycje związane z Halloween. Karty zawierają kolorowankę, zgadywankę i maskę do wycięcia. Świetnie sprawdzą się jako uzupełnienie zajęć w przedszkolu lub szkole.

Scenariusz lekcji na podstawie cyklu książek Seria Niefortunnych Zdarzeń

JĘZYK POLSKI * KLASY IV – VI * SZKOŁA PODSTAWOWA


Scenariusz oparty o książki z bestsellerowej Serii Niefortunnych Zdarzeń obejmuje kształcenie literackie i kulturowe. Uczniowie i uczennice, między innymi: • będą pracować w grupie; • poznają serię książek „Seria niefortunnych zdarzeń”; • wyszukają w słowniku synonimy; • utrwalą poprawną odmianę rzeczownika „hrabia”; • przygotują notatkę graficzną o bohaterach; • zredagują przepis; • poznają cechy bohatera negatywnego.

Scenariusz lekcji na podstawie książki Historia Naturalna Stworzeń Magicznych 

JĘZYK POSLKI * KLASY IV – VI * SZKOŁA PODSTAWOWA 

W tym scenariuszu znajdą Państwo treści nauczania zgodne z podstawą programową, m.in. : • rozpoznawanie fikcji literackiej; • wyszukiwanie w tekście informacji; • tworzenie spójnych wypowiedzi w różnych formach gatunkowych; • redagowanie notatek; • doskonalenie głośnego i cichego czytania; • praca w grupie;  • pisanie opowiadania 

Scenariusz lekcji na podstawie książki Szekspir to nie dramat! Opowieści dla młodych

JĘZYK POSLKI * KLASY IV – VI * SZKOŁA PODSTAWOWA 

W tym scenariuszu znajdą Państwo treści nauczania zgodne z podstawą programową, m.in. : • rozpoznawanie fikcji literackiej; • opowiadanie o wydarzeniach fabuły; • układanie ciągu przyczynowo-skutkowego; • tworzenie plakatu; • doskonalenie głośnego i cichego czytania; • praca w grupie;  • redagowanie zaproszenia 

Scenariusz lekcji na podstawie książki Moby w świecie podstawowym z serii Minecraft. Tryb czytania

EDUKACJA POLONISTYCZNA* EDUKACJA PRZYRODNICZA * EDUKACJA PLASTYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY II - III

Scenariusz obejmuje treści nauczania zgodne z podstawą programową w zakresie słuchania, czytania i pisania, uczeń między innymi: wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich • układa i zapisuje zdarzenia w odpowiedniej kolejności • przedstawia zasady opieki nad zwierzętami • wykonuje prace, modele, rekwizyty potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej. Uczeń: będzie rozwijał umiejętność głośnego czytania i uważnego słuchania • stworzy mapę wędrówki bohaterów • wykona napis z różnych materiałów

Scenariusz lekcji na podstawie książki Marta i skarby z poziomu 1 serii Czytam sobie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA * EDUKACJA POLONISTYCZNA ORAZ JĘZYKOWA * KLASY I – II * SZKOŁA PODSTAWOWA

Scenariusz na podstawie książki Wojciecha Widłaka z ilustracjami Ewy Poklewskiej-Koziełło jest zgodny z podstawą programową. Uczniowie i uczennice: • ćwiczą ciche i głośne czytanie; • piszą odręcznie; • dzielą wyrazy na sylaby; • ćwiczą umiejętności dokładnego cięcia po linii; • wykonują aparat do oglądania skarbów; • tworzą ilustracje.

Scenariusz lekcji na podstawie książki Akiko i Helenka z poziomu 2 serii Czytam sobie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA * EDUKACJA POLONISTYCZNA ORAZ SPOŁECZNA * KLASY I – II * SZKOŁA PODSTAWOWA

Scenariusz na podstawie książki Katarzyny Kozłowskiej z ilustracjami Agnieszki Żelewskiej jest zgodny z podstawą programową. Uczniowie i uczennice: • ćwiczą ciche i głośne czytanie; • piszą odręcznie; • redagują odpowiedź na pytanie; • poznają fakty dotyczące Japonii; • pracują w grupie i w parach.

Scenariusz lekcji na podstawie książki Nasza pani supermenka z poziomu 3 serii Czytam sobie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA * EDUKACJA POLONISTYCZNA ORAZ MATEMATYCZNA * KLASY II – III * SZKOŁA PODSTAWOWA

Scenariusz na podstawie książki Ewy Nowak z ilustracjami Zofii Różyckiej jest zgodny z podstawą programową. Uczniowie i uczennice: • ćwiczą ciche i głośne czytanie; • doskonalą umiejętności tworzenia nowych wyrazów z podanych liter; • mnożą w zakresie 50; • numeruję wydarzenia w kolejności chronologicznej; • pracują w grupie i w parach.

Scenariusz lekcji na podstawie książki W świecie gry z serii Minecraft. Kroniki Woodsword

EDUKACJA POLONISTYCZNA * KLASY III – V * SZKOŁA PODSTAWOWA

Scenariusz jest zgodny z podstawą programową. Uczniowie i uczennice: • będą uważnie czytać tekst oraz uważnie słuchać czytanego tekstu; • będą w tekście wyszukiwać potrzebne informacje; • przypomną zasady bezpiecznego korzystania z internetu i gier komputerowych; • stworzą zasady pracy w grupie; • stworzą metaplan; • zapoznają się z książką „W świecie gry”; • będą współpracować w grupie.

Basia

Scenariusz gry terenowej na podstawie książki Basia i tajemnice ogrodu

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI

Wśród zieleni Łazienek Królewskich Basia doświadczyła wielu przygód i odkryła radość obcowania z naturą. Teraz i Wy macie szansę na dobrą zabawę i niesamowitą przygodę. Gdy wykonacie zadania, traficie do wyjątkowego, pełnego radości miejsca, w którym każde dziecko ma uśmiech na twarzy!

Cuda w ciele. Opowieści 5 minut przed snem

Scenariusz lekcji na podstawie książki Cuda w ciele

EDUKACJA POLONISTYCZNA * EDUKACJA MUZYCZNA * KLASY I – III * SZKOŁA PODSTAWOWA

Scenariusz obejmuje treści nauczania zgodne z podstawą programową: Uczeń: • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, (...) okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi; • słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby; • słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę; • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania, sprawdza i poprawia napisany tekst; • słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje.

Wojny z mikrobami. Akademia Mądrego Dziecka. Chcę wiedzieć więcej!

Scenariusz lekcji na podstawie książki Wojny z mikrobami

EDUKACJA POLONISTYCZNA * EDUKACJA PLASTYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KLASY III - IV * SZKOŁA PODSTAWOWA

Scenariusz obejmuje treści nauczania zgodne z podstawą programową: Uczeń: • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym. • korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania; • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój; • wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej; • organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową; • układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich uczestniczy, ma świadomość, iż sukces w takiej zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradności i współdziałaniu

pixel